Betreft pagina: Motie-Bruijn (VVD) c.s. over de deugdelijkheidseisen (33.862, F)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.