Betreft pagina: Motie-Van Rij (CDA) c.s. over verdubbeling van de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing (34.552 / 34.553 / 34.554 / 34.555 / 34.545 / 34.527, H)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.