Betreft pagina: Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de beperking van handelingsvrijheid voor ondernemers (35.078, E)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.