Betreft pagina: Motie-Schalk (SGP) c.s. over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar (35.074, H)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.