Betreft pagina: dinsdag 21 december 2021, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.