De motie-Van Leeuwen (CDA) c.s. inzake diverse (uitvoerings)aspecten van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte met algemene stemmen aangenomen