Drs. W.W.J. van Dalen-Schiphorst (CDA)foto van drs. W.W.J. van Dalen-Schiphorst  (CDA)

Thea van Dalen-Schiphorst (1952-2009) was van 10 juni 2003 tot 12 juni 2007 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

Mevrouw Van Dalen-Schiphorst is overleden op 19 augustus 2009. Zij is herdachtPDF-document in de plenaire vergadering van 8 september 2009.


Anciënniteit

1463 dagen
(10 juni 2003 tot 12 juni 2007)