Symposium "Democratie=Mediacratie" op 13 juni a.s.Ter gelegenheid van het afscheid van Wim de Boer als Kamerlid en voorzitter van de GroenLinks-fractie, organiseert de Eerste Kamerfractie van GroenLinks op vrijdagmiddag 13 juni a.s. (aanvang 14.00 uur) in het gebouw van de Eerste Kamer een symposium met als titel: DEMOCRATIE = MEDIACRATIE!

Wim de Boer zal tijdens dit symposium in gesprek gaan met politici, journalisten en wetenschappers over media, politiek en democratische legitimatie. Dit gesprek vindt plaats in drie ronden, waarbij steeds andere mensen aan de regeringstafel in de Eerste Kamer zullen aanschuiven. De eerste ronde gaat Wim de Boer in gesprek met Femke Halsema, de tweede ronde komen de journalisten Mark Kranenburg (NRC) en Frits Wester (RTL) aan tafel zitten en in de derde ronde wordt het gezelschap uitgebreid met Herman Tjeenk Willink (vice-voorzitter van de Raad van State).

De voorste rijen van de vergaderzaal van de Eerste Kamer worden bezet door genodigde journalisten aan de ene kant, en politici aan de andere kant. Zij zullen door Wim de Boer actief bij het gesprek betrokken worden. Voor wat betreft de politici zijn daarvoor mensen uitgenodigd met wie Wim zelf in en buiten de Eerste Kamer in debat is geweest (o.a. Johan Stekelenburg, Kars Veling, Joop van den Berg, Andries Postma). Bij de journalisten gaat het om mensen als: Max van Weezel, Gerard van Westerloo, Jan Tromp, Marcel ten Hooven e.a.

Het symposium wordt afgesloten door Herman Pley, die als Nederland-deskundige vanuit de Middeleeuwen nog een verrassend licht over de mediacratie zal laten schijnen. Tussen de verschillende ronden door zullen er twee korte columns worden uitgesproken. Het symposium duurt een kleine twee uur.

Na afloop organiseert de Eerste Kamerfractie vanaf 16.15 uur een receptie in de Noenzaal in de Eerste Kamer ter gelegenheid van het afscheid van Wim de Boer, maar ook van Coby Schoondergang-Horikx, Ans Zwerver en Bob van Schijndel, die de komende periode niet als GroenLinks-senatoren zullen terugkeren.


Deel dit item: