Deze vaste commissie hield zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van cultuur. Hieronder was ook begrepen de mediawetgeving.

Sinds 12 juni 2007 is er de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW).