Deze vaste commissie hield zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van defensie.

Het ging daarbij onder andere om voorstellen inzake de militaire pensioenen, arbeidsvoorwaarden van militairen en het militair straf- en procesrecht.

Sinds 12 juni 2007 is er de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO).