Commissie voor OntwikkelingssamenwerkingDeze vaste commissie hield zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking.

Dit betrof bijvoorbeeld wetsvoorstellen inzake internationale financieringscorporaties en internationale verdragen.

Sinds 12 juni 2007 is er de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO).