GroenLinks is sinds 13 februari 1990 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer.

Wilt u contact opnemen met de GroenLinks-fractie, dan kunt u een bericht sturen aan groenlinks@eerstekamer.nl.

Partijwebsite: www.groenlinks.nl


Fractiebestuur

fractievoorzitter: Paul Rosenmöller (sinds 11 juni 2019)
fractiesecretaris/vice-voorzitter: Farah Karimi (sinds 2 juli 2019)
penningmeester: Saskia Kluit

Samenstelling