In de periode 1946 tot 13 juni 2023 was de PvdA-fractie vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Sinds 13 juni 2023 is er een gezamelijke fractie van GroenLinks en PvdA gevormd, genaamd Groenlinks-PvdA.

De Partij van de Arbeid is vanaf 1946 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer.

Wilt u contact opnemen met de PvdA-fractie, dan kunt u een bericht sturen aan pvda@eerstekamer.nl.

Partijwebsite: www.pvda.nl