tijdens Kabinet-Van Agt II

  • 11 mei 1982
    Grondwetsherziening (tweede lezing): minderheidsrecht enquête (16.915)
    EK: Tegen: CDA (m.u.v. Groensmit-van der Kallen), VVD (m.u.v. Feij), SGP (35-36)
    TK: Met algemene stemmen aangenomen