tijdens Kabinet-Van Agt I

 • 6 mei 1981
  Grondwetsherziening (eerste lezing): voorzitterschap Verenigde Vergadering (16.640)
  EK: Tegen: CDA, VVD (m.u.v. Wiebenga), PPR, SGP, GPV (24-31)
  TK: Tegen: SGP, GPV, BP
 • 14 april 1981
  Grondwetsherziening (eerste lezing): verdediging (15.467)
  EK: Tegen: CDA, VVD (m.u.v. Feij), SGP, GPV (30-37)
  TK: Tegen: PSP, CPN
 • 23 december 1980
  Grondwetsherziening (eerste lezing): inrichting en samenstelling van Staten-Generaal (14.222)
  EK: Tegen: CDA, VVD, SGP, GPV (24-40)
  TK: Met algemene stemmen aangenomen