tijdens Kabinet-Drees III

  • 21 augustus 1956
    Grondwetsherziening (tweede lezing): voorkomen parlementair vacuüm (4.404)
    EK: Tegen: PvdA, De Gou en Van Lieshout (KVP), Algra (ARP) (18-16, geen tweederde meerderheid)
    TK: Met algemene stemmen aangenomen