• Verlenen van actief kiesrecht aan ambtenaren buiten Nederland (8.652)
    ingetrokken op 22 juli 1970
    reden: grondwettelijke bezwaren
  • Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (9.004)
    ingetrokken op 24 mei 1968
    reden: bezwaren tegen cumulatie; nieuw voorstel