• Bestraffing schending van geheimen (3.030)
    ingetrokken op 4 april 1966
    reden: kritiek EK overgenomen door nieuw kabinet; nieuw voorstel