• verlenging termijn in Wet afwikkeling geldzuivering (4.071)
  ingetrokken op 17 november 1955
  reden: niet tijdig afgedaan
 • Herziening rechterlijke organisatie (3.705)
  ingetrokken op 28 juli 1955
  reden: amendering door Tweede Kamer
 • instelling van een algemeen uitvoerrecht (1.259)
  ingetrokken op 3 februari 1953
  reden: achterhaald door soevereiniteitsoverdracht
 • bevordering van het onderwijs aan kinderen uit indonesië (1.290)
  ingetrokken op 3 februari 1953
  reden: achterhaald door soevereiniteitsoverdracht
 • betrekking tot de uitoefening van het bankbedrijf in Nederlands-Indië (1.485)
  ingetrokken op 3 februari 1953
  reden: achterhaald door soevereiniteitsoverdracht
 • verhoging van het invoerrecht op bier (1.501)
  ingetrokken op 3 februari 1953
  reden: achterhaald door soevereiniteitsoverdracht
 • vrijstelling van verhuisboedels (1.597)
  ingetrokken op 3 februari 1953
  reden: achterhaald door soevereiniteitsoverdracht
 • heffing van opcenten op de invoerrechten in 1950 (1.629)
  ingetrokken op 3 februari 1953
  reden: achterhaald door soevereiniteitsoverdracht