Niet-inhoudelijke novelles  • 12 december 1969
    8.643: wijzigt 8.643, gemeentelijke herindeling van Zeeuwsch-Vlaanderen
  • 16 januari 1967
    8.054: wijzigt 7.979, aanvulling van Wetboek van strafvordering