Toespraken van H.J.J. Talsma (ChristenUnie)  • 29 september 2023
    Welkomstwoord delegatievoorzitter Talsma bij de ontvangst van het Benelux Jongerenparlement
    pdf pdf