Dinsdag 28 november 2006 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • Terugkoppeling XXXVI COSAC-bijeenkomst (19-21 november 2006, Helsinki)
  • Europese Parlementaire bijeenkomst: De toekomst van Europa: van reflectie tot actie (4-5 december, Brussel)
  • Antwoord van de Minister op het verzoek een overzicht te geven van beschikbare en bestede middelen in het kader van de Europa-voorlichting en van de voornemens van de regering op dit gebied voor 2007

Vergaderstukken