Dinsdag 30 september 2003 aansluitend aan de vergadering met de commissies Onderwijs en Cultuur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsbespreking

over het houden van een beleidsdebat over wetenschapsbeleid, kennisecnomie en ict