Dinsdag 18 november 2003 aansluitend aan de plenaire behandeling van wetsvoorstel 27.178, commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordeningkennismakingsgesprek met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Het bezoek is uitgesteld tot nader te bepalen datum.