Dinsdag 7 oktober 2003 bij aanvang dinerpauze, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)