Dinsdag 27 januari 2004 16.00 - 17.30 uur, commissie Milieukennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer