Dinsdag 2 december 2003 16.30 - 17.00 uur, in het gebouw van de Tweede Kamer gezamenlijk met de Tweede Kamercommissies voor Europese Zaken en voor Buitenlandse Zaken, commissies Buitenlandse Zaken en Europese Samenwerkingsorganisatiesgezamenlijk met de Tweede Kamercommissies voor Europese Zaken en voor Buitenlandse Zaken

nadere vaststelling

onderwerpen voor de interparlementaire commissievergaderingen tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU

vaststelling

datum conferentie op 5 november 2004

bespreking

opzet en verdere organisatie conferentie

(voor meer informatie www.europapoort.nl)