Dinsdag 2 december 2003 17.30 - 18.00 uur, in het gebouw van de Tweede Kamer gezamenlijk met de Tweede Kamercommissies voor Europese Zaken en voor Justitie , commissies Europese Samenwerkingsorganisaties, Justitie en JBZ-raadgezamenlijk met de Tweede Kamercommissies voor Europese Zaken en voor Justitie

nadere vaststelling

onderwerpen voor de interparlementaire commissievergaderingen tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU

vaststelling

datum conferentie op 5 november 2004

bespreking

opzet en verdere organisatie conferentie

(voor meer informatie www.europapoort.nl)