Dinsdag 2 december 2003 17.00 - 17.30 uur, in het gebouw van de Tweede Kamer gezamenlijk met de Tweede Kamercommissies voor Europese Zaken en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, commissies Europese Samenwerkingsorganisaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitgezamenlijk met de Tweede Kamercommissies voor Europese Zaken en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

nadere vaststelling

onderwerpen voor de interparlementaire commissievergaderingen tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU

vaststelling

datum conferentie op 5 november 2004

bespreking

opzet en verdere organisatie conferentie

(voor meer informatie www.europapoort.nl)