29.238

Structuurschema Militaire TerreinenDeze Planologische Kernbeslissing (PKB) voorziet in de partiële herziening van het Structuurschema Militaire Terreinen, aangezien er nog geen nieuw pkb-beleid voor de militaire terreinen gereed is.

Deze herziening is uitsluitend gericht op de verlenging van de werkingsduur van de PKB.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft de PKB op 4 november 2003 goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft op 16 december 2003 ingestemd met deze PKB.


Kerngegevens

ingediend

7 oktober 2003

titel

Partiële herziening van het Structuurschema Militaire Terreinen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Documenten

  • 4 november 2003
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 19, blz: 1179