Dinsdag 18 november 2003 14.15 - 16.00 uur, commissies Defensie, Europese Samenwerkingsorganisaties en Buitenlandse Zakengesprek met de Voorzitter, de heer Pastusiak, en de leden van een delegatie uit de Poolse Senaat