Dinsdag 18 november 2003 11.00 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • naar aanleiding van de antwoorden van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken op de schriftelijke vragen van het lid Platvoet c.s.PDF-document over het IGC-debat op 4 november 2003
  • naar aanleiding van (nog te ontvangen) antwoorden van de minister-president op de schriftelijke vragen van het lid Kohnstamm c.s.PDF-document van 12 november 2003 over het IGC-debat van 4 november 2003

(voor méér informatie www.europapoort.nl)