Dinsdag 25 november 2003 aansluitend aan vergadering met de commissie voor Cultuur, commissie Onderwijsbespreking

  • brief minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 31 oktober 2003 inzake regierol van gemeenten bij het onderwijsachterstandenbeleid