Dinsdag 2 december 2003 14.30 - 16.00 uur, commissie Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ)mondeling overleg met minister De Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijkrelaties ter voorbereiding van de komende Contactplanbijeenkomst over de laatste stand van zaken