Dinsdag 9 december 2003 16.00 uur, commissies Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieuprocedure

bespreking briefPDF-document van de staatsscretaris van Economische Zaken en de ministers van Verkeer en Waterstaat en van VROM inzake