Dinsdag 17 februari 2004 aansluitend aan de vergadering van de commissie voor Defensie, commissies Defensie en Europese Samenwerkingsorganisatiesbespreking

Brief president van de assemblee van de West-Europese Unie inzake de parlementaire controle op het Europees veiligheids- en defensiebeleid.