Dinsdag 16 maart 2004 aansluitend aan de vergadering met de commissie voor Milieu, commissie Economische Zaken (EZ)