Dinsdag 27 april 2004 16.00 uur, commissies Defensie, Europese Samenwerkingsorganisaties en Buitenlandse Zakenbespreking

De (toekomst van) de parlementaire controle op het Europees veiligheids- en defensiebeleid