Dinsdag 15 juni 2004 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor Financiën, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)