Dinsdag 15 juni 2004 16.00 - 18.00 uur, commissie Verkeer en Waterstaat (V&W)16.00 - 17.00 uur gesprek

met vertegenwoordigers van de Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol

17.00 - 18.00 uur gesprek

met vertegenwoordigers van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS)