Planning activiteiten commissies voor Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Milieu en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit