Archief activiteiten commissies voor Defensie, voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit