Archief activiteiten commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport