Dinsdag 15 juni 2004 een half uur na aanvang lunchpauze, College van Senioren