Dinsdag 28 juni 2005 14.15 uur, commissie Ontwikkelingssamenwerkingbespreking

  • voorstel datum mondeling overleg Afrikabeleid: 1 november 2005 van 15.30 tot 17.30 uur
  • notitie met betrekking tot de evaluatie van de begrotingsprocedure van het afgelopen parlementaire jaar
  • verzoek van de heer Pormes aanvullende vragen op de begrotingsbehandeling te stellen

Vergaderstukken