Dinsdag 22 juni 2004 15.45 uur, commissies Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieunadere procedure

inventarisatie

onderwerpen met betrekking tot gedachtenwisseling Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)