Dinsdag 22 juni 2004 14.45 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsvaststelling eindverslag

bespreking

deelname commissievoorzitter aan overleg met de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)