Dinsdag 7 september 2004 14.00 - 15.00 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijskennismakingsgesprek met staatssecretaris Rutte

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.