Dinsdag 6 juli 2004 11.30 uur, commissies Buitenlandse Zaken en Defensiebespreking

antwoord d.d. 25 juni 2004PDF-document van de minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van schriftelijke vragen van het lid Kox.