Dinsdag 28 september 2004 aansluitend aan de vergadering met de commissie voor Buitenlandse Zaken, commissies Buitenlandse Zaken en Defensiebespreking Nederlandse deelname aan vredesmissies aan de hand van de

  • brief van de minister van Defensie van 19 mei 2004 inzake periodieke evaluatie lopende crisisbeheersingsoperaties (TK 29.521 nr. 4)PDF-document
  • regeringsreactie van 11 juni 2004 op het rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken over de ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en de implicaties voor Nederland (TK 29.521 nr. 5)PDF-document
  • conclussies en aanbevelingen uit het AIV-rapport "Nederland en Crisisbeheersing : drie aspecten" (maart 2004)
  • notitie inzake de juridische aspecten bij uitzending van militairen (EK 29.200 X, C)
  • schriftelijke vragen van de heer Van Middelkoop inzake inventarisatie juridische aspecten uitzending van militairen (aanhangsels 2003-2004 nr. 15)PDF-document

Vergaderstukken